Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM báo lãi giảm một nửa

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) ghi nhận 325 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 40% so với cùng kỳ năm trư

Trung tâm Tin tức