Sở Công thương TP.HCM khảo sát doanh nghiệp nhóm sản phẩm chủ lực

Sở Công thương TP.HCM đã phối hợp cùng Cục thống kê đến làm việc tại Công ty CP Cơ khí và Xây lắp công nghiệp-IMeco nhằm tìm hiểu và trao đổi thông tin với doanh nghiệp thuộc nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực.

Trung tâm Tin tức