Số ca nhiễm mới Covid-19 ngoài Vũ Hán giảm 10 ngày liên tiếp

Hiện trên toàn thế giới đã ghi nhận 64.465 ca bệnh Covid-19, 1.384 ca tử vong, 6.808 ca bình phục. Các ca nhiễm mới Covid-19 bên ngoài Hồ Bắc liên tiếp giảm đáng kể trong ba ngày qua.

Trung tâm Tin tức