Sẵn sàng ra khơi canh biển ngày xuân

Cũng với sự hối hả, khẩn trương trong thời điểm Tết gần kề, nhưng với lực lượng cảnh sát biển đó là sự chuẩn bị để sẵn sàng ra khơi, làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo của Tổ quốc trong dịp đầu xuân.