Sẵn sàng khai hội vùng Lim

Vào hôm nay, lễ hội vùng Lim sẽ chính thức được khai hội tại tỉnh Bắc Ninh, và kéo dài trong 2 ngày. Công tác chuẩn bị hội Lim đã hoàn tất chu đáo để tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân và du khách trẩy hội.