Sẵn sàng cơ hội xuất khẩu sau khi EVFTA được phê chuẩn

Bộ Công Thương cho biết đã chuẩn bị các kế hoạch chi tiết để thực thi hiệp định này sau khi Quốc hội phê chuẩn, sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đón cơ hội lớn.

Trung tâm Tin tức