Sinh viên sáng tác nhạc cổ động học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19

Từ bản hit "Ghen cô vy" của Việt Nam được lan tỏa đi khắp thế giới đã khơi gợi tinh thần sáng tác, cover lại các ca khúc nổi tiếng trong giới sinh viên TP.HCM trong việc phòng chống dịch COVID-19.

Trung tâm Tin tức