Sinh viên phát minh máy gieo hạt bằng giọng nói

Các sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa chế tạo thành công một máy gieo hạt bằng giọng nói, dựa theo ứng dụng trên điện thoại thông minh. Máy có thể gieo hạt ngay hàng, thẳng lối và sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức của nông dân.

Trung tâm Tin tức