Sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm bảo vệ môi trường

Nhóm sinh viên Khoa Công nghệ Sinh học trường Đại học Mở TP.HCM đang triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu giúp giảm thiểu khí Metan.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm
Chiếc xe xanh