Sinh viên khóa 2019 RMIT Việt Nam tự hào tốt nghiệp

Hơn 1.000 tân khoa và 65 sinh viên quốc tế của Đại học RMIT đã nhận bằng tốt nghiệp tại hai cơ sở Nam Sài Gòn và Hà Nội.

Trung tâm Tin tức