Sinh viên khiếm thị nghiên cứu khoa học phòng chống xâm hại trẻ em

Không chỉ sáng tạo gắn với khởi nghiệp, nhiều mô hình nghiên cứu còn được các bạn trẻ tại TP.HCM thực hiện vì mục đích cộng đồng.

Trung tâm Tin tức