Sinh viên chế tạo robot hỗ trợ khám bệnh

Bệnh viện quá tải là vấn đề nan giải với nhiều địa phương hiện nay. Hai sinh viên Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật thành phố Hồ Chí Minh đã bắt tay để chế tạo thành công robot khám bệnh, mục đích nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lương y tế.

Trung tâm Tin tức