Sinh viên chế tạo hệ thống cảnh báo ngủ gật

Hệ thống cảnh báo ngủ gật trên xe ô-tô vừa được trưng bày tại Triển lãm khoa học công nghệ. Mô hình đã đạt giải nhì tại cuộc thi Mô hình chuyên ngành do Đại học GTVT TP.HCM tổ chức.

Trung tâm Tin tức