Sinh kế mùa nước lũ ở Đồng Tháp

Những ngày qua, mực nước vùng đầu nguồn Hồng Ngự, Đồng Tháp lên nhanh, ngập trắng các cánh đồng. Dù một số diện tích lúa và hoa màu bị thiệt hại nhưng việc nước lũ về cũng mang theo nhiều nguồn lợi thủy sản.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm