Simon Yates tiếp tục mặc Áo Đỏ sau 15 chặng La Vuelta

Cua rơ đội Michelton Scott Simon Yates đang nỗ lực để bảo vệ chiếc áo đỏ khi về đến Madrid ở cuộc đua xe đạp La Vuelta. Kể từ khi giành được áo đỏ từ tay của Rudy Molard, Simon đã thành công trong việc bảo vệ danh hiệu này.

Hoàng Châu