Siêu thị ngừng cung cấp túi ni-lông, người dân hưởng ứng

Từ ngày 10/6, 700 Siêu thị trên toàn quốc của hệ thống Saigon Coop đã bắt đầu ngừng sử dụng cũng như cung cấp túi ni-lông.

Trung tâm Tin tức