Siêu thị mở cửa trở lại tại Quận 7

Ngày 16/9, người dân Quận 7 được đến siêu thị mua sắm trở lại, tuy nhiên phải có phiếu đi chợ và thực hiện theo đúng theo yêu cầu phòng chống dịch được ban hành trên địa bàn.

Trung tâm Tin tức