Seoul thực hiện một loạt biện pháp chống bụi mịn

Vừa qua, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra hàng loạt biện pháp nhằm hạn chế tối đa phân tử bụi mịn, nhất là tại Seoul.

Trung tâm tin tức