Sẽ sửa đổi các tiêu chí xác định lương tối thiểu

Mới đây, Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi) đã đề ra các sửa đổi về chính sách nhằm xóa bỏ lao động cưỡng bức; mở rộng khung thỏa thuận về giờ làm thêm; mở rộng cơ chế về giải quyết tranh chấp lao động...

Trung tâm Tin tức