Sẽ quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội cho biết, trong thời gian tới sẽ quy hoạch lại mạng lưới gần 2.000 cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhằm thu hút học sinh theo học.

Trung tâm Tin tức