Sẽ quản lý Uber, Grab như taxi truyền thống

Thời gian qua, việc quản lý các dịch vụ chở khách công nghệ như Uber và Grab không rõ ràng đã khiến thất thu thuế, quyền lợi lái xe không được đảm bảo; đặc biệt là chưa ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật của tài xế. 

Thời gian qua, việc quản lý các dịch vụ chở khách công nghệ như Uber và Grab không rõ ràng đã khiến thất thu thuế, quyền lợi lái xe không được đảm bảo; đặc biệt là chưa ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật của tài xế. 

Trung tâm Tin tức

Xem thêm