Sẽ phạm luật khi mua quảng cáo trực tiếp từ Google

Việc mua và trả tiền quảng cáo trực tiếp từ Google như hiện nay được xem là hình thức vừa đơn giản vừa giảm chi phí trung gian của nhiều các cá nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ khi kinh doanh trên internet.

Trung tâm Tin tức