Sẽ dùng thẻ điện tử thay sổ bảo hiểm xã hội

Từ ngày 01/01/2020, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế điện tử cho người tham gia bảo hiểm mà không yêu cầu phải bổ sung hồ sơ.

Trung tâm Tin tức