Sầu riêng Việt Nam chinh phục thị trường Australia

Để sầu riêng Việt Nam có chỗ đứng tại thị trường này, Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia đã xây dựng chương trình cụ thể, hướng dẫn các điều kiện nhập khẩu, kết nối với các nhà nhập khẩu tại Australia.

Trung tâm Tin tức