Sau 2 thập kỷ Estonia trở thành hình mẫu chống ma túy

Sau gần 2 thập kỉ, các chiến dịch phủ sóng mạnh mẽ trên khắp đất nước đã biến nước này, nay lại trở thành hình mẫu trong cuộc chiến chống fentanyl.

Trung tâm tin tức