“Saturday” - MV mới nhất của nhóm Twenty One Pilots

Twenty One Pilots vừa phát hành MV cho ca khúc mang tên “Saturday” - nằm trong album phòng thu thứ 6 của nhóm hồi cuối tháng 5.

Nguồn: Trung tâm Tin tức