Sắp xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập

Hiện nay, mỗi ngày, TP.HCM phát sinh khoảng 9.000 tấn rác thải sinh hoạt (trung bình tăng từ 5 - 6%/năm). Công tác thu gom tại nguồn được thực hiện bởi hai hệ thống: Hệ thống thu gom công lập, chiếm khoảng 40%; hệ thống thu gom rác dân lập, khoảng 60%...

Trung tâm Tin tức