Sắp phóng vệ tinh do người Việt chế tạo

Vệ tinh MicroDragon được phát triển bởi các cán bộ của Trung tâm Vũ trụ Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam sẽ được phóng lên quỹ đạo vào ngày 17/1 tới.

Trung tâm Tin tức