Sáng tạo trong quản lý, vận hành trong chiếu sáng đô thị

Chiếu sáng đô thị là một trong những mảng lớn của phát triển đô thị. Để việc quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng đô thị được thuận tiện, nhanh chóng, nhiều nghiên cứu, sáng tạo đã được triển khai và tìm ra được những giải pháp thiết thực.

Ban Chuyên đề - HTV
Xem thêm
Chiếc xe xanh