Sáng tạo mô hình canh tác siêu tiết kiệm nước ở Ai Cập

Mong muốn tăng sản lượng nhưng lại có thể tiết kiệm nước, một doanh nhân trẻ ở Ai Cập phát triển một mô hình thuỷ canh độc đáo. Dự án được cho là tiết kiệm đến 95% lượng nước so với canh tác truyền thống.

Nguồn: Trung tâm Tin tức