Sáng chế sản phẩm bảo vệ môi trường của tài năng trẻ

Tài năng không giới hạn ở bất kỳ độ tuổi nào: Một nhóm học sinh cấp 2 tại TP.HCM đã sáng tạo ra sản phẩm "Xe vệ sinh đa năng". Sáng chế này giành giải nhất cuộc thi "Tin học trẻ toàn thành phố", và giải nhì toàn quốc trong tháng 7 vừa qua.

Trung tâm Tin tức