Sản xuất nông nghiệp TP.HCM đạt gần 10.000 tỉ đồng

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt 9.930 tỉ đồng, tăng 5,96% so với cùng kỳ năm 2018.

Trung tâm Tin tức