Ngân mãi chuông vàng tháng 10/2018

Tiếng trống Mê Linh

Ngân mãi chuông vàng tháng 10 vừa diễn ra với sự góp mặt của đông đảo các Chuông và nhiều nghệ sĩ bước ra từ cuộc thi Chuông vàng vọng cổ.

Xem video