Vọng cổ Online 2018 - Tổng kết tuần 1


Vượt qua nhiều thí sinh khác, 3 giọng ca đạt điểm cao nhất trong tuần 1 là: Phạm Thị Thu Ngọc, Đoàn Minh Hiếu và Diệp Văn Đậm.
Xem video