Sàn giao dịch việc làm lần thứ 1/2018

Sàn giao dịch việc làm lần thứ 1 năm 2018 đã kết thúc với hơn 1.400 lượt người tham gia tìm việc; qua đó có trên 50% lao động đã được các đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng trực tiếp.

Trung tâm Tin tức