Sàn đấu ca từ - Mùa 5 - Tập 3

Từng tiết lộ mang theo “chiến thuật” bí mật để thắng đẹp đối thủ UNI5 nhưng những gì mà Monstar nhận về lại là kết quả “thua thảm”. 

Sàn đấu ca từ mùa 5 - 20g25 thứ sáu trên HTV7.

Video Chương trình khác
22:45 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9