Sàn đấu ca từ mùa 2 - Tập 8

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
21g - Thứ Sáu - HTV2
Én vàng Nghệ sĩ và Én vàng Học đường
21g - Thứ Hai - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7