Sàn đấu ca từ mùa 2 - Tập 2

Video Chương trình khác
21g00 - Thứ Hai - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020