Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định - TP.HCM: 320 năm qua triển lãm sách

320 năm qua, dù trải qua nhiều đổi thay, nhưng một TP.HCM - dù trải qua nhiều tên gọi qua nhiều giai đoạn lịch sử - vẫn năng động, sáng tạo vẫn phát triển bền vững theo thời gian, vẫn là đầu tàu của cả nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội.

Trung tâm Tin tức