Sách hay cuối tuần: Bàn về phong cách và đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cách đây 20 năm, Nhà xuất bản trẻ đã thành lập tủ sách Di sản Hồ Chí Minh với tiêu chí phổ biến tư tưởng của Bác đến với đông đảo bạn đọc. Đến nay, tủ sách ngày càng phát triển mạnh mẽ, đem đến giá trị đáng quý cho cộng đồng.

Trung tâm Tin tức