Khởi nghiệp sáng tạo

Sách hay: 7 ngày khởi nghiệp

Cuốn sách 7 Ngày Khởi Nghiệp của Dan Norris được viết từ chính trải nghiệm của ông trong kinh doanh. Nếu bạn vẫn chưa có một doanh nghiệp riêng, bạn cần phải xây dựng nó, vậy thì cuốn sách này sẽ giúp bạn làm điều đó.

Xem thêm
Chiếc xe xanh