Sách giáo khoa thể dục liệu có cần thiết?

Từ trước đến nay, môn Giáo dục thể chất hay còn gọi là môn Thể dục vẫn được giảng dạy mà không cần sách giáo khoa, chính vì vậy mà việc nghiên cứu xây dựng một bộ sách giáo khoa môn Thể dục đang nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Trung tâm Tin tức