Rủi ro pháp lý – Doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát

Rủi ro pháp lý là vấn đề quan trọng hàng đầu đối với doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế chuyển đổi và hệ thống pháp luật đang còn nhiều bất cập.

Trung tâm Tin tức
Xem thêm