Robot tự vận hành lớn nhất thế giới

Một kỹ sư người Nhật đã tạo ra một con robot nặng 5 tấn có thể vận hành được. Đây hiện là robot vận hành lớn nhất thế giới.

Trung tâm Tin tức