Robot biết chăn cừu

Nổi tiếng với khả năng vận động linh hoạt, robot bốn chân Spot vừa có thêm một kỹ năng mới nhờ chương trình hợp tác giữa nhà sản xuất tại Mỹ và một công ty phần mềm ở New Zealand. Theo đó, chó robot Spot hiện đã có thể hỗ trợ nông dân chăn cừu.

Trung tâm Tin tức