Rap Việt - Tập 9

Vẫn một Tage cực cháy và gắt trên sân khấu, lối đi lyrics và flow cực nuột. Một Tlinh có sự tiến bộ và khéo léo trong cách xây dựng bài hát. Cả hai đã có những phần trình diễn vô cùng tuyệt với, xứng đáng được chọn để đi tiếp hành trình Rap Việt.

Rap Việt - 20g thứ bảy trên HTV2.

 


Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Diễn ra từ tháng 7 đến tháng 9/2020
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g30 - Thứ Tư - HTV7