Rap Việt - Tập 13

Chứng kiến sự xuất sắc của RPT MCK, Binz chỉ biết thốt lên: "Em làm vậy là chết Hành Or của anh rồi, anh không biết nói gì hơn”.

Rap Việt - 20g thứ bảy trên HTV2.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
20g - Thứ Bảy - HTV2
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
19g30 - Chủ Nhật - HTV7