Rằm tháng Giêng, hàng ngàn người cùng thả hoa đăng trên sông Sài Gòn

Ngày 15 tháng Giêng Âm lịch, hàng ngàn người dân tại TP.HCM đã viết điều ước nguyện lên những cánh hoa đăng rồi cùng thả xuống sông Sài Gòn để cầu mong cho một năm mới bình an.

Trung tâm Tin tức