Rác là tài nguyên quý giá tại Indonesia

Nhiều quốc gia trên thế giới đang đau đầu trong việc xử lý rác thải nhựa để tránh nguy hại cho môi trường. Thế nhưng, tại một ngôi lành nhỏ tại Indonesia, những núi rác là nguồn tài nguyên dồi dào tạo thu nhập cho người dân.

Trung tâm Tin tức