Ra mắt ứng dụng giáo dục số Eduhome

Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát chính thức ra mắt ứng dụng giáo dục số Eduhome với mong muốn đồng hành cùng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức