Ra mắt Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ đầu tiên tại TP.HCM

Trung tâm nghiên cứu Ấn Độ là đơn vị trực thuộc trường Đại học quốc tế Hồng Bàng và là trung tâm đầu tiên ở phía Nam nghiên cứu về các kế hoạch, mối liên hệ liên quan đến Ấn Độ.

Trung tâm Tin tức